ZCG MG-6

Tabela opłat za wywóz odpadów komunalnych

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Opłata dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących , wskazanych w deklaracji.

Stawka opłaty nie ulega zmianie:

osoby deklarujące selekcję odpadów komunalnych

13 zł za osobę

osoby nie deklarujące selekcji odpadów komunalnych

19 zł za osobę

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2018 (w przypadku pojemnika o pojemnosci 80 L- od 1 lipca 2018 r.) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych uległy zmianie i kształtują się następująco:

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Opłata stanowi iloczyn liczby poszczególnych pojemników udostępnionych dla danej nieruchomości oraz miesięcznej stawki opłaty ustalonej dla poszczególnych pojemników.

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

  1. Stawka za jeden pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów będących pozostałością po selekcji odpadów komunalnych:
Pojemność pojemnika Stawka

60 litrów

40 zł

80 litrów

55 zł

120 litrów

70 zł

240 litrów

140 zł

660 litrów

300 zł

1100 litrów

500 zł

2200 litrów

1000 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

50 zł

 

  1. Stawka za jeden pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów selektywnie gromadzonych:
Pojemność pojemnika Stawka

60 litrów

10 zł

80 litrów

12 zł

120 litrów

16 zł

240 litrów

32 zł

660 litrów

86 zł

1100 litrów

150 zł

2200 litrów

290 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

15 zł

 

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemność pojemnika Stawka

60 litrów

45 zł

80 litrów

60 zł

120 litrów

80 zł

240 litrów

140 zł

660 litrów

350 zł

1100 litrów

550 zł

2200 litrów

1000 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

50 zł

 

 

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK KALENDARZOWY OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemność pojemnika Stawka

60 litrów

110 zł

80 litrów

145 zł

120 litrów

220 zł

240 litrów

445 zł

660 litrów

1220 zł

 

 

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Pojemność pojemnika Stawka

60 litrów

220 zł

80 litrów

290 zł

120 litrów

440 zł

240 litrów

890 zł

660 litrów

2440 zł

 

 

Strefa klienta

BOK