ZCG MG-6

Promocja projektu

Podsumowanie realizacji projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr 30 września 2014 r. w siedzibie Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Na wstępie zgromadzonych gości, przedstawicieli gmin MG-6 powitał pan Maciej Pierzecki, Dyrektor Związku Celowego Gmin MG-6. Kolejno zespół projektowy zaprezentował przebieg poszczególnych etapów realizowanego w okresie od 02.01.2013 do 30.09.2014 r. projektu. Kierownik projektu przedstawił efekty blisko dwuletnich działań, specjalista ds. rozliczeń omówiła budżet projektu. Przypomniano podejmowane w ramach projektu działania promocyjne, których podsumowaniem była emisja programu „Nasze lubuskie”. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, podczas której zaprezentowano plany na przyszłość, dotyczące dalszej profesjonalizacji usług publicznych na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.).
Projekt Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany w Gorzowie i w otaczających go gminach, miał na celu rozpoznanie, jakie usługi publiczne w zakresie edukacji, kultury, spraw społecznych i transportu publicznego są świadczone przez gminy MG-6. Zbadane i zinwentaryzowane zostały zasoby wykorzystywane w gminach do tego celu: instytucjonalne, osobowe, finansowe, prawne, technologiczne, infrastrukturalne i inne. Przeprowadzono badanie społecznej percepcji tych usług, określając, w jakim stopniu zaspokojone są potrzeby mieszkańców. Poprzez porównanie tych dwóch obszarów określona została luka jakościowa. Badania stanowiły podstawę szeregu opracowań sektorowych. Wyniki analiz zostały zaprezentowane na konferencji – Forum Usług Publicznych, podczas której przedstawiono także propozycje sposobów złagodzenia rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a potrzebami mieszkańców oraz dobre praktyki gmin, które podobne problemy zdołały rozwiązać. Wnioski z Forum Usług Publicznych stanowiły przesłankę do doboru tematyki szkoleń i warsztatów, kierowanych do osób, które na co dzień zajmują się w gminach pracą w obszarach objętych projektem.

Strefa klienta

BOK