ZCG MG-6

Deklaracja

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i/lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.

A. Dane składającego zgłoszenieB. Oświadczenie podmiotu składającego deklaracjęC. Dane techniczne zbiornika bezodpływowego

(dot. wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej)


C. Dane techniczne oczyszczalni

(dot. wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)


* - wypełnić tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego adresu

** - zaznaczyć właściwe

Po wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i złóż osobiście lub wyślij do Biura Związku!
Jeżeli posiadasz elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany, złóż deklarację za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK