ZCG MG-6

Forum usług publicznych

Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany

W dniu 17 grudnia 2013 roku w Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja Forum Usług Publicznych zorganizowana w ramach projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr.
Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat najlepszych praktyk, przykładów, trendów i tendencji, stosowanych i występujących w obszarze usług publicznych i zarządzaniu społecznościami lokalnymi.
W pierwszej części konferencji firma Delta Partner z Cieszyna przedstawiła wyniki przeprowadzonych w pierwszej połowie 2013 r. badań jakościowych i ilościowych w zakresie systemu świadczenia usług publicznych na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6.
W części warsztatowej zaproszeni eksperci w ramach czterech paneli tematycznych zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania społecznościami lokalnymi i efektywnego kształtowania życia. Podczas tej części przedstawiciele poszczególnych gmin MG-6, osoby merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze kultury, edukacji, spraw społecznych oraz transportu publicznego mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz analizy sytuacji i rozwiązań pomiędzy gminami objętymi projektem.
W konferencji uczestniczyło około 55 osób, wśród których gościliśmy ekspertów – badaczy, praktyków samorządowych oraz odbiorców – pracowników i kadrę kierowniczą sfery usług publicznych w Związku Celowym Gmin MG-6.
Kolejnym etapem zaplanowanym do realizacji w ramach projektu będą warsztaty dla praktyków, których głównym założeniem będzie przeniesienie wniosków płynących z konfrontacji wyników badań w ZCG z teorią i praktyką efektywnego zarządzania usługami publicznymi i społecznościami lokalnymi.


Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) oraz w 15% z budżetu państwa.
Budżet projektu: kwota ogółem: 729 350 zł, kwota dotacji: 656 415 zł, kwota wkładu własnego:72 935 zł.

 

Organizacja szkoleń i warsztatów dla praktyków

W związku z realizacją przez Zamawiającego – Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) projektu pn. „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Zespół Projektowy pragnie gorąco podziękować za złożenie ofert cenowych dotyczących organizacji szkoleń i warsztatów dla praktyków.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż wybrana została najkorzystniejsza oferta, zaproponowana przez firmę:

Zachodnie Centrum Gospodarcze
ul. Towarowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.

Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany.

W miesiącu czerwcu 2014 r. Zachodnie Centrum Gospodarcze z Gorzowa Wlkp. zorganizowało i przeprowadziło cykl szkoleń i warsztatów dla praktyków w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6” poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Na spotkaniach podejmowano zagadnienia z obszaru edukacji, obszar spraw społecznych, obszaru kultury oraz obszaru transportu. W szkoleniach wzięło udział 940 osób, w tym 400 nauczycieli z terenu ZCG MG-6, 240 dyrektorów szkół oraz kadry kierowniczej i pracowników sektora edukacji, 300 pracowników i kadry kierowniczej z każdego obszaru usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, w tym spraw społecznych, kultury oraz transportu.

Głównym celem spotkań było przeniesienie wniosków płynących z konfrontacji wyników badań w ZCG z teorią i praktyką efektywnego zarządzania usługami publicznymi i społecznościami lokalnymi.

Każda forma wsparcia zorganizowana została zgodnie z potrzebami przedstawicieli obszaru usług publicznych ZCG MG-6, obejmując zaproponowane przez Gminy zagadnienia tematyczne.

Spotkania miały charakter warsztatowy, uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne, a po zakończeniu formy wręczono im certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w 90 %, w tym 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% Budżetu Państwa. Wkład własny stanowi 10% po połowie finansowy i niefinansowy. Budżet projektu: kwota ogółem: 606 761,95 zł, kwota dotacji: 546 085,76 zł, kwota wkładu własnego: 60 676,19 zł.

 

 

Strefa klienta

BOK