ZCG MG-6

4 ekspertyzy sektorowe

Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany.

Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w 90 %, w tym 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% Budżetu Państwa. Wkład własny stanowi 10% po połowie finansowy i niefinansowy. Budżet projektu: kwota ogółem: 606 761,95 zł, kwota dotacji: 546 085,76 zł, kwota wkładu własnego: 60 676,19 zł.

Firma EU-CONSULT Sp. z.o.o. z Gdańska sporządziła komplet 4 ekspertyz sektorowych w postaci dokumentów:

  • Ekspertyza usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6;
  • Strategia rozwoju oświaty dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2016-2020;
  • Analiza wzajemnych zależności pomiędzy kulturą i gospodarką na terenie ZCG MG-6 i opracowanie modelu współpracy biznesu z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie finansowania, zarządzania i promocji kultury;
  • Plan zrównoważonego rozwoju usług społecznych dla obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2014 – 2020

Opracowane dokumenty znajdą zastosowanie przy konstruowaniu wspólnych elementów polityki usług publicznych gmin Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie objętym projektem.

Strefa klienta

BOK