ZCG MG-6

Projekty zrealizowane w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej

W ciągu 14 lat działalności Związku Celowego Gmin MG-6 zrealizowano 12 projektów w ramach funduszu przedakcesyjnego CBC PHARE: min. budowę i oznakowanie ścieżek rowerowo-pieszych, kursy języka niemieckiego, organizację Punktu Informacji Turystycznej w Gorzowie WIkp., który prowadzi obecnie Oddział Miejski PTTK.

Budowę kanalizacji sanitarnej pt. „Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie WIkp. – Budowa systemów kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6” PL 0108.02 w którym zrealizowano:

Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie WIkp. - Budowa systemów kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6

Koszty Kontraktu: 3 858153,40 EUR
Dofinansowanie Phare: 2 893 615,05 EUR
Wkład własny: 964 538,35 EUR + VAT

„Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” – w ramach którego powstało:

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

Koszty Kontraktu: 5 222 856,93 EUR
Dofinansowanie Phare: 3 095 000,00 EUR
Wkład własny: 2 127 856,25 EUR+ VAT

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” – realizowany jest z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
Związek Celowy Gmin MG-6 ustanowił beneficjenta środków unijnych – Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w ramach którego została powołana Jednostka realizująca projekt, której zadaniem jest:

  •     Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w obszarze Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok celem poprawy dostępności usług kanalizacyjnych, zapewnienia szczelności systemu oraz zabezpieczenia środowiska przyrodniczego przez skażeniem
  •     Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie rozwiązania gospodarki osadowej oraz poprawienia gospodarki biogazowej
  •     Rozbudowa i modernizacja sytemu wodociągowego w obszarze Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok celem poprawy dostępności do wody o wysokim standardzie i zapewnienia szczelności systemu
  •     Modernizacja Zakładów Uzdatniania Wody Centralny, Siedlice, Kłodawa oraz Różanki celem poprawy jakości uzdatniania wody i zwiększenia sprawności energetycznej Zakładów.

Wartość projektu:
361 100 544 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
181 320 738 PLN

 

Strefa klienta

BOK