ZCG MG-6

Ekspertyzy - dwa strategiczne dokumenty

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2014 – 2025 oraz Koncepcji rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego”, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zamieszczony został projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2014 – 2025 oraz Koncepcji rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego”. Opracowany dokument wyłożony do publicznego wglądu posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.

Wzór druku kwestionariusza zgłoszenia wniosku/uwagi zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. i w miejscu wyłożenia dokumentów.

Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2014 – 2025 oraz Koncepcji rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego” wyłożony został w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. w Wydziale Transportu Publicznego przy ul. Okólnej 2, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać będzie można do 05.12.2013 r. w następującej formie:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Transportu Publicznego, ul. Sikorskiego 3 – 4, 66 – 400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu);
  • drogą elektroniczną na adres: konsultacjewtp@um.gorzow.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego i koncepcji rozwoju podsystemu tramwajowego”;
  • bezpośrednio w Wydziale Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Okólna 2 (Pon, Śr – Pt. 7.30 – 15.15, Wt. 7.30 – 16.30)

 

Zrealizowany kolejny etap projektu

 

Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany

Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) oraz w 15% z budżetu państwa.

Budżet projektu: kwota ogółem: 729 350 zł, kwota dotacji: 656 415 zł, kwota wkładu własnego:72 935 zł.

Analiza wyników badań (jakościowych i ilościowych) w zakresie usług transportu publicznego posłużyła firmie Public Transport Consulting do sporządzenia dwóch dokumentów strategicznych:

  • projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2014-2025, oraz
  • Koncepcji rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego określającej min. rozwój przestrzenny sieci tramwajowej, typ taboru, węzły przesiadkowe, integrację z podsystemem autobusowym, komunikacją indywidualną, wielkość pracy przewozowej.

Wartością dodaną realizacji kolejnego etapu projektu było publiczne przedstawienie przez Miasto Gorzów Wlkp. opracowanych dokumentów. Prezentacja, która odbyła się 15 listopada 2013 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta miała charakter otwartych konsultacji.

Opracowane w ramach projektu dokumenty: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2014-2015 oraz Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wypracowane dokumenty zostały także przekazane do poszczególnych gmin – członków Związku Celowego Gmin MG-6.

Strefa klienta

BOK