ZCG MG-6

Projekty

Projekty zrealizowane w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej
W ciągu 14 lat działalności Związku Celowego Gmin MG-6 zrealizowano 12 projektów w ramach funduszu przedakcesyjnego CBC PHARE: min. budowę i oznakowanie ścieżek rowerowo-pieszych, kursy języka niemieckiego, organizację Punktu Informacji Turystycznej w Gorzowie WIkp., który prowadzi obecnie Oddział Miejski PTTK. Budowę kanalizacji sanitarnej pt. „Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie WIkp. –...
Czytaj więcej o: Projekty zrealizowane w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej»

Zrealizowane zadania w ramach projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr
Inwentaryzacja i analiza dostępnych i wykorzystywanych zasobów oraz usług publicznych O opinie i potrzeby w zakresie usług publicznych zapytają młodych ludzi w wybranych placówkach oświatowych z terenu Związku Celowego Gmin MG-6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie przeprowadzi na zlecenie Związku Celowego Gmin MG-6 na początku...
Czytaj więcej o: Zrealizowane zadania w ramach projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr»

Ekspertyzy - dwa strategiczne dokumenty
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Zgodnie z art. 10.1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Gmin MG-6 na lata 2014 – 2025 oraz...
Czytaj więcej o: Ekspertyzy - dwa strategiczne dokumenty»

4 ekspertyzy sektorowe
Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany. Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin...
Czytaj więcej o: 4 ekspertyzy sektorowe»

Forum usług publicznych
Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany W dniu 17 grudnia 2013 roku w Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja Forum Usług Publicznych zorganizowana w ramach projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie...
Czytaj więcej o: Forum usług publicznych»

Promocja projektu
Podsumowanie realizacji projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr 30 września 2014 r. w siedzibie Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG...
Czytaj więcej o: Promocja projektu»

Strefa klienta

BOK