ZCG MG-6

Gospodarka wod.-kan.

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych z posesji
Związek Celowy Gmin MG-6 przypomina, że zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),właściciel nieruchomości, ma obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prawo stanowi, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie...
Czytaj więcej o: Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych z posesji»

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych z posesji
Związek Celowy Gmin MG-6 przypomina, że zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),właściciel nieruchomości, ma obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prawo stanowi, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie...
Czytaj więcej o: Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych z posesji»

Strefa klienta

BOK