ZCG MG-6

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2021
https://zcg.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2023_04/BIPF5F98EF2A88B70Z/poziomy_2021.jpg    
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2021 »

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2020
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2020.
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2020»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2019
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2019.
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2019»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2018
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2018.
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2018»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2017
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2017.
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2017»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2016
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.  
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2016»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2015
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015. Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U....
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2015»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2014
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2014. Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r....
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2014»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2013
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013. W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2013»

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2012
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2012. W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...
Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2012»

Strefa klienta

BOK