ZCG MG-6

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2016

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.

 

Strefa klienta

BOK