ZCG MG-6

Ważne informacje

czwartek, 16 kwietnia 2020

Wprowadzony regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązek segregacji odpadów od 1 kwietnia 2020 r. niesie ze sobą również konieczność złożenia nowej  deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów.

Deklarację można wypełnić za pośrednictwem naszej strony internetowej:

https://zcg.net.pl/deklaracja/zamieszkale-2020

Deklarację taką, jeśli nie jesteśmy w posiadaniu  podpisu elektronicznego, należy wydrukować, podpisać, zeskanować lub zrobić jej zdjęcie i wysłać do nas mailem. W ciągu 3 miesięcy niestety należy dostarczyć do nas wersję papierową z własnoręcznym podpisem. Można ją wysłać pocztą.

Jeśli posiadamy profil zaufany to można właśnie w ten sposób ją do nas wysłać i wtedy nie trzeba dosyłać wersji papierowej.

Stawka za odbiór odpadów wynosi 24 zł za 1 os. w gospodarstwie domowym. Jeśli ktoś, w gospodarstwie jednorodzinnym,  chciałby skorzystać z ulgi za kompostownik to wynosi ona 5 zł od gospodarstwa i wymaga zaznaczenia tego faktu w deklaracji. Jeśli skorzystamy

Jednocześnie wskazujemy, że na naszej stronie internetowej można sprawdzić harmonogram odbioru odpadów:

https://zcg.net.pl/harmonogram

oraz pobrać ulotkę o zasadach segregacji:

https://www.zcg.net.pl/cms/file/3174

Informuję, że w przypadku stwierdzenia braku segregacji na właściciela nieruchomości (lub działającego w jego imieniu administratora/zarządcę) zostanie nałożona kara za brak segregacji wynosząca 48 zł za osobę w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości na ternie ZCG MG-6 odpady w zabudowie niezamieszkałej gromadzone są w pojemnikach. Nie ma możliwości wskazania worka w deklaracji. Należy wybrać  5 pojemników do segregacji na 5 frakcji. Wielkości pojemników należy dostosować do Waszych potrzeb.

Prawidłowo prowadzona segregacja to segregacja na 5 frakcji: metal i plastik w pojemnikach lub workach koloru żółtego, papier  w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego, bioodpady w pojemniku brązowym i odpady niesegregowane/zmieszane (pozostałe po segregacji) w pojemnikach koloru czarnego.

W zabudowie jednorodzinnej operator podstawia pojemnik czarny i brązowy oraz worki na: papier, plastik i metale i szkło. Operator odbierający odpady powinien dostarczyć tzw. pakiet startowy worków w ilości po 5 szt. na daną frakcję (w sumie 15 worków: 5 na papier, 5 na szkło i 5 na plastiki i metale. Operator ma obowiązek przy odbiorze odpadów zostawiać worki w ilości „worek za worek” np. jeśli jednorazowo wystawione są 2 worki ze szkłem to operator powinien również zostawić nowe 2 worki na szkło i analogicznie z pozostałymi frakcjami.

Jeśli liczba dostarczonych worków jest niewystarczająca należy to zgłosić do operatora odbierającego odpady lub poprosić pracowników obsługujących śmieciarkę, którzy zawsze posiadają większą liczbę worków.

Jeśli w gospodarstwie jednorodzinnym powstanie więcej bioodpadów niż te w pojemniku koloru brązowego wówczas nadmiary można wystawiać w workach koloru brązowego lub przezroczystych, ale w takie worki mieszkaniec wyposaża się sam.  Z uwagi na koronawirusa i ograniczenia w poruszaniu zalecamy wystawić bioodpady w worku dowolnego koloru z dołączoną informacją, że są to bioodpady. Wówczas operator odbierze je w terminie wskazanym w harmonogramie.

W zabudowie wielorodzinnej podstawiane są pojemniki na wszystkie frakcje odpadów. Zapotrzebowanie na pojemniki do związku składa administrator/zarządca, biorąc pod uwagę częstotliwość odbioru oraz ilość generowanych odpadów z nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że do czasu otrzymania worków do segregacji operator odbierze odpady wystawione w workach innego koloru. Jeśli zostały wyselekcjonowane to prosimy opatrzyć worki informacją jakiej frakcji są te odpady i wystawiać je zgodnie z harmonogramem który można sprawdzić pod poniższym linkiem:

https://zcg.net.pl/harmonogram

Strefa klienta

BOK