ZCG MG-6

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Stosowane środki poprawy efektywności energetycznej w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6

Ustala się następujące środki poprawy efektywności energetycznej do stosowania w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.:

1. Nabywanie nowych urządzeń, instalacji charakterryzujących się niskim zużyciem energii elektrycznej oraz niskimi kosztami eksploatacji;

2. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń, instalacji na urządzenia, instalacje, o których mowa w pkt 1, albo ich modernizacja.

 

Strefa klienta

BOK