ZCG MG-6

Miniporadnik dla zarządców nieruchomości

Na terenie Związku wciąż występuje problem z segregacją odpadów komunalnych w zabudowie  wielorodzinnej. Mieszkańcy nie tylko popełniają błędy wrzucając niewłaściwe odpady do poszczególnych pojemników, ale także często, mimo obowiązku segregacji odpadów, nie robią tego. Problemem jest też niewłaściwe postępowanie z odpadami wielkogabarytowymi, elektroodpadami czy też  zużytymi oponami.  Dlatego jednym z działań tegorocznej kampanii było opracowanie miniporadnika dla zarządców nieruchomości   wielorodzinnych  dotyczącego  wskazówek, jak zmobilizować mieszkańców do segregacji oraz jak ich edukować. Publikacja została przygotowana w wersji elektronicznej. Elementem poradnika była też seria 10 plakatów, dotyczących  właściwego postępowania z odpadami, które mogą być modyfikowane przez zarządców, drukowane oraz zamieszczane przez nich na ich stronach internetowych, mediach społecznościowych bądź wydrukowane i powieszone na klatkach schodowych. Poradnik został wysłany drogą elektroniczną do zarządców, zamieszczony na stronie internetowej Związku oraz portalu edukacyjnym ekoedu.com.pl, dzięki czemu informacja o publikacji dotarła dodatkowo do ponad 5000 odbiorców! 

Strefa klienta

BOK