ZCG MG-6

Komiks pn. Klucze do przyszłości

 

Jednym z elementów kampanii był także komiks edukacyjny pn. „Klucze do przyszłości”. Publikacja opowiada historię Wartana, pradawnego obrońcy środowiska, który na terenie każdej gminy, należącej do Związku Celowego Gmin MG-6 musiał zmierzyć się z bestią, czyli problemem niewłaściwego postępowania z odpadami. Scenariusz oparty na przygodowej historii z udziałem takich postaci, jak Wartan, Laura i Kuba, pozwala na kompleksowe podejście do edukacji ekologicznej. Każda strona komiksu prezentuje różne aspekty ekologii oraz priorytetowe kwestie związane z ochroną środowiska, a także zachęca do podejmowania konkretnych działań na rzecz ekologii. Kwestia segregacji oraz konsekwencji nieodpowiedniego postępowania wobec środowiska jest tu mocno podkreślona. Wartan w sposób przekonujący i z pasją argumentuje na rzecz segregacji śmieci. Przytoczone przez niego fakty i argumenty dotyczące zagrożeń związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami stają się jasne i zrozumiałe dla czytelnika. Przekonujące jest również ukazanie potworów stworzonych z odpadów, które stanowią oddziaływającą na wyobraźnię wizualizację konsekwencji naszych działań.

Komiks został wydrukowany w nakładzie 5000 egzemplarzy, z czego 4000 dotarło do 38 szkół podstawowych z terenu działalności Związku Celowego Gmin MG-6, a pozostałe zostały rozdysponowane wśród uczestników stoisk ekologicznych.

Strefa klienta

BOK