ZCG MG-6

Podsumowanie kampanii edukacyjnej pn. "Jestem, myślę, segreguję"

  

Tegoroczna kampania edukacyjna za nami

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Związek Celowy Gmin MG-6 wyedukował ekologicznie blisko 15 000 mieszkańców gmin: Gorzów Wielkopolski, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok. W ramach kampanii edukacyjnej „Jestem, myślę, segreguję” odbyły się m.in. warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, spotkania z mieszkańcami,
a także Festiwal Ekologiczny w formie on-line.  

Głównym celem kampanii, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 49 938 zł, było podniesienie świadomości mieszkańców sześciu gmin: Gorzów Wielkopolski, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Podczas naszych działań wyjaśnialiśmy, jak postępować z tymi odpadami, z którymi mieszkańcy mają problem (np. ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, farbami, lakierami, starymi meblami itp.). oraz wskazywaliśmy sposoby na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
w gospodarstwie domowym. Ponadto mówiliśmy o możliwości ponownego wykorzystania odpadów, naprawie przedmiotów i urządzeń, a także roli PSZOK-u w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów. Działania, realizowane w ramach kampanii były skierowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

Festiwal wiedzy o odpadach

Jednym z pierwszych działań, zrealizowanych w ramach kampanii była organizacja Ekologicznego Festiwalu on-line. Wydarzenie, które odbyło się 27 kwietnia 2022 r., było podzielone na dwa bloki w zależności od wieku uczestników. W bloku dla dzieci można było posłuchać bajki „Leśne porządki”, pogadanki na temat tego, gdzie powstają odpady i co się z nimi dzieje. Zobrazowano także wpływ odpadów na środowisko, w tym zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt. Atrakcjami festiwalowymi były też piosenka ekologiczna oraz przedstawienie „Na ratunek Czystolandii”. Podczas pogadanek poruszono tematykę zagospodarowania odpadów,
w tym konieczność minimalizacji ich wytwarzania, ekologicznych zakupów oraz efektów recyklingu. Zaprezentowano także „Słownik poprawnej segregacji”, czyli wyjaśniono zasady segregacji najbardziej problematycznych odpadów, wymienionych w kolejności alfabetycznej. Nie zabrakło też części warsztatowej, podczas której pokazano, jak można zrobić torbę na zakupy
z bawełnianej koszulki t-shirt oraz woskowijkę. Odbyły się także konkursy, w których laureatów nagrodzono zestawami gier edukacyjnych. Podobne aktywności zaproponowano w bloku dla dorosłych mieszkańców. Głównymi tematami wystąpień były: właściwe postępowanie
z odpadami, ekologiczne zakupy, a także minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez naprawę, ponowne użycie oraz oddawanie niepotrzebnych przedmiotów. Wspomniano również
o możliwości wytwarzania środków czystości z dostępnych w każdej kuchni produktów, np. octu, kwasku cytrynowego i sody oczyszczonej. Podczas warsztatów można było dowiedzieć się,
w jaki sposób z gałęzi, resztek papieru i ozdób wykonanych z masy solnej zrobić dekorację na ścianę, a z kartonika po mleku lub soku unikalną doniczkę. Festiwal za pośrednictwem strony https://festiwalmg6.abrys.pl/ obejrzało blisko 9000 osób.

Kreatywne warsztaty

Elementem kampanii „Jestem, myślę, segreguję” były także warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, które odbyły się w każdej z sześciu gmin, należących do Związku Celowego Gmin MG-6. W ich ramach pokazywano, jak w ciekawy sposób można wykorzystać rozmaite niepotrzebne materiały i przedmioty. Z metalowych puszek powstawały fantastyczne ekoorganizery na przybory szkolne, z gałęzi i drobnych odpadów – wiszące dekoracje na ścianę, a ze skrawków kolorowego papieru – ekologiczna biżuteria. Ponadto uczestnicy warsztatów przygotowywali ekologiczne kosmetyki (mydełka, sole do kąpieli), ekotorby na zakupy oraz woreczki na owoce i warzywa. Stoiska warsztatowe pojawiły się m.in. na „Kłodawskiej Majówce”, Gminnym Dniu Dziecka w Wawrowie, czy też na imprezie „Wymień odpady na kulturalne wypady” w Gorzowie Wielkopolskim. W warsztatach łącznie wzięło udział blisko 1200 osób.

Spotkania dla mieszkańców

Mieszkaniec każdej z gmin (Gorzów Wielkopolski, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn
i Santok) miał również możliwość uczestniczenia w przygotowanych spotkaniach. Podczas nich zostały poruszone tematy: właściwego postępowania z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, w tym z odpadami problemowymi (opony samochodowe, wielkogabaryty, przeterminowane lekarstwa, styropian, gruz budowlany, ale także kartoniki po mleku i sokach, talerze, kubki, szklanki, odpady gumowe itp.). Ponadto sporo uwagi poświęcono tematowi recyklingu, sensowi segregacji odpadów, a także minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Spotkanie takie odbyło się m.in. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Bogdańcu, Bibliotece Publicznej w Deszcznie, a także Szkole Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas spotkania wyświetlana była prezentacja multimedialna poświęcona gospodarce odpadami oraz film edukacyjny, przygotowany w ramach kampanii. Każdy uczestnik spotkania, oprócz bezcennej wiedzy o odpadach, otrzymywał także pakiet edukacyjny w postaci ulotki informacyjnej, magnesu na lodówkę z zasadami segregacji odpadów, notesu, „Słownika poprawnej Segregacji” oraz długopisu. W stacjonarnych spotkaniach wzięło łącznie udział 606 mieszkańców. By umożliwić udział w wydarzeniu również tym osobom, które mają problem z dotarciem na miejsce spotkania, wydarzenia były transmitowane on-line na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej: https://spotkaniamg6.abrys.pl/, którą odwiedziło 2305 osób.

Film edukacyjny

W ramach tegorocznych działań zrealizowaliśmy film edukacyjny dotyczący segregacji odpadów komunalnych oraz sposobów ich minimalizacji. Był on emitowany podczas spotkań
z mieszkańcami, zamieszczony na Youtube oraz stronie Związku. Został on obejrzany przez 4536 osób.

Tegoroczna kampania edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że efekty tych działań znajdą odzwierciedlenie w poprawie jakości segregacji odpadów, a tym samym surowca przekazywanego do instalacji zajmującej się jego zagospodarowaniem.

W przyszłym roku nadal zamierzamy kontynuować działania z zakresu edukacji ekologicznej,  dlatego obecnie przygotowujemy się do realizacji kolejnej kampanii. Więcej już na początku przyszłego roku.

Strefa klienta

BOK