ZCG MG-6

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających
w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

 

FOLIA

1. Wtórpol

ul. Koniawska 34 A

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 723 96 88

 

2. „EKO-MYŚL” Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

tel. 95 747 56 53

 

3. Zuo International

Kunowice, ul. Słubicka 50

69-100 Słubice

tel. 693 196 338

 

SZNUREK

1. Zuo International

Kunowice, ul. Słubicka 50

69-100 Słubice

tel. 693 196 338

 

2. „EKO-MYŚL” Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

tel. 95 747 56 53

 

OPONY

1. „EKO-MYŚL” Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

tel. 95 747 56 53

 

2. RECYKL S.A.

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

 

Przed oddaniem do firmy „EKO-MYŚL” Sp. z o.o. odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych należy:

  • przedstawić podstawową charakterystykę odpadów oraz testy zgodności potwierdzające możliwość składowania odpadów (badanie wykonane według załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach);
  • określić w porozumieniu z zarządzającym składowiskiem odpadów, warunki finansowe przyjęcia odpadów do zagospodarowania (m.in doprecyzowanie stawek za przyjęcie odpadów, oraz ustalenie kto będzie płatnikiem na wystawianych fakturach);
  • zapoznać się z warunkami technicznymi związanymi z przyjęciem odpadów do składowania (m.in. dni i godziny, w których składowisko jest otwarte, sposób rozładunku itp.).

 

Strefa klienta

BOK