ZCG MG-6

Podsumowanie kampanii pn. "Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz"

czwartek, 27 czerwca 2024

Ponad 4000 uczestników prelekcji poświęconych gospodarce odpadami, kilkudziesięciu uczestników konkursu plastycznego, 1000 aluminiowych bidonów przekazanych uczniom szkół podstawowych, a także 5000 rozdanych ulotek na temat segregacji odpadów to główne efekty kampanii edukacyjno-informacyjnej Związku Celowego Gmin MG-6, która odbyła się pn. „Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz”

Działania te zostały zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Koszt zadania wyniósł 81 795 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 73 615,50 zł.

Założeniem kampanii było dotarcie z wiedzą dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi do mieszkańców sześciu gmin: Bogdańca, Deszczna, Lubiszyna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach kampanii poruszono m.in. tematykę właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, szczególnie z tymi, z którymi mieszkańcy mają problem (np. z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, farbami, lakierami, starymi meblami itp.), a także sposobów na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w swoim gospodarstwie domowym. Ponadto omówiono temat możliwości ponownego wykorzystania odpadów, ich naprawy, wymiany, a także roli PSZOKów w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów. Działania, realizowane w ramach kampanii były skierowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

200 prelekcji o odpadach

W szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Gorzów Wielkopolski, Santok, Deszczno, Bogdaniec, Lubiszyn, Kłodawa zostały zorganizowane prelekcje, poświęcone właściwemu postępowaniu z odpadami. Ich tematyka obejmowała zasady segregacji odpadów na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, najczęstsze błędy popełniane podczas segregacji odpadów, postępowanie z odpadami problemowymi (odpady wielogabarytowe, ZSEE, przeterminowane lekarstwa, opony, farby, lakiery itp.), recykling – na czym polega, jakie są jego efekty, a także sposoby na minimalizację ilości wytwarzanych odpadów. Wzięło w nich udział 21 placówek. Prelekcje były realizowane w oparciu o przygotowany scenariusz, dostosowany do grupy wiekowej, prezentację multimedialną, karty pracy oraz schematy recyklingu. Łącznie w prelekcjach wzięło udział 4071 uczniów. Każdy uczeń, biorący udział w zajęciach otrzymał ulotkę dotyczącą właściwego postępowania z odpadami, którą miał przekazać w domu swoim rodzicom. W ramach projektu zostało opracowanych i wydrukowanych 5000 szt. ulotek (4071 szt. dostarczono do szkół, pozostałe 929 szt. do Biura Związku). Dokładnie 1000 uczniów z dziesięciu pierwszych placówek, którzy zgłosiły się do udziału w prelekcjach otrzymało bidony, które mają ich zachęcić do minimalizacji ilości odpadów z tworzyw sztucznych tj. plastikowych butelek, w których często przynoszą do szkoły swoje napoje. 

Wiedza dobrze posegregowana

Pod takim tytułem odbył się, w ramach projektu konkurs plastyczny, dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: 1. klasy I-III, 2. klasy IV-V oraz 3. Klasy VI-VIII. Możliwe również było wykonanie zadania konkursowego zespołowo w ramach klasy bądź grupy koleżeńskiej, liczącej co najmniej 3 osoby. Przedmiotem konkursu było wykonanie dowolną techniką leporello lub lapbooka na temat zagospodarowania odpadów i recyklingu. Celem jego było poszerzenie wiedzy uczestników na temat zasad segregacji odpadów, postępowania z nimi oraz istoty ich recyklingu. W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów z 7 szkół podstawowych.

PROMOCJA DZIAŁAŃ

W ramach kampanii „Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz” udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Udało się także osiągnąć, zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe. Wszystkie materiały i realizowane zadania zostały oznakowane logotypami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a także informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Kampania była realizowana przez firmę Abrys Sp. z o.o.  w terminie od 20 października 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.

Strefa klienta

BOK