ZCG MG-6

Jesteśmy z(P)SZOKowani!

poniedziałek, 29 stycznia 2024

Związek Celowy Gmin MG-6 sukcesywnie będzie otwierał dla mieszkańców nowo wybudowane PSZOKi, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Aktualnie trwają szkolenia nowych pracowników i rekrutacja do pracy w  PSZOKu w Gralewie (Gmina Santok) oraz instalacja odpowiednich programów do obsługi systemu.

Od 1 lutego 2024 roku zaczną funkcjonować PSZOKi w Gorzowie Wlkp. (ul. Małyszyńska i  Fieldorfa Nila) oraz w Deszcznie, natomiast PSZOKi
w Gminie Bogdaniec (miejscowość Łupowo) oraz w Gminie Kłodawa (miejscowość Różanki) ruszą w sobotę 3 lutego br.

Na pełne funkcjonowanie PSZOKów w gminie Santok (miejscowość Gralewo) i gminie Lubiszyn przyjdzie nam chwilę poczekać, ze względu na problemy kadrowe i techniczne, z którymi staramy się jak najszybciej uporać. Dlatego mieszkańców tych gmin prosimy o cierpliwość wskazując, że mają możliwość dostarczenia swoich odpadów do najbliżej położonych PSZOKów (np. Gorzów i Różanki). Jednocześnie przypominamy
o cyklicznych zbiórkach mobilnych gabarytów, które nadal będą funkcjonowały.

Do PSZOKu, właściciel nieruchomości zamieszkałej, zlokalizowanej na terenie działania Związku Celowego Gmin MG-6, może, bez dodatkowej opłaty, dostarczyć posegregowane odpady komunalne,  w godzinach urzędowania Punktu. Należy jedynie udowodnić odprowadzanie opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Związku, a odpady nie mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej, ani mieć takich znamion.

WAŻNA ZMIANA: Informujemy, że od lutego 2024 roku nie będą przyjmowane odpady dotychczas zbierane w PSZOK na Chróściku. 

Za wieloletnią współpracę, serdeczność wobec klientów i profesjonalne podejście, serdecznie dziękujemy Szefom i Pracownikom grupy Inneko, która nadal chętnie przyjmie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w siedzibie, przy ulicy Teatralnej 49.

 

Strefa klienta

BOK