ZCG MG-6

„ŚMIECI ZERUJ: OGRANICZAJ, SEGREGUJ!”

czwartek, 7 września 2023

Stoiska ekologiczne podczas imprez plenerowych z warsztatami, quizami, kolorowankami, krzyżówkami i grą wielkoformatową „Z MG-6 segregacja na pięć!” oraz publikacje edukacyjne tj.: komiks, książeczka z zadaniami oraz miniporadnik dla zarządców nieruchomości, to główne zadania, zrealizowane w ramach tegorocznej kampanii edukacyjno-informacyjnej Związku Celowego Gmin MG-6.

Założeniem kampanii realizowanej pn. „Śmieci zeruj: ograniczaj, segreguj!”, było dotarcie z wiedzą dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi do mieszkańców sześciu gmin: Bogdańca, Deszczna, Lubiszyna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach kampanii poruszono m.in. tematykę właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, szczególnie z tymi, z którymi mieszkańcy mają problem (np. z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, farbami, lakierami, starymi meblami itp.), a także sposobów na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w swoim gospodarstwie domowym. Ponadto omówiono temat możliwości ponownego wykorzystania odpadów, ich naprawy, wymiany, a także roli PSZOK-u w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów. Działania, realizowane w ramach kampanii były skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Stoiska ekologiczne w gminach

Podczas imprez plenerowych, w każdej z sześciu gmin należących do Związku zorganizowane zostało stoisko ekologiczne. Na każdym z nich przeprowadzono trzy warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów komunalnych, podczas których tworzono: ekodoniczki na kwiaty z kartoników po mleku lub soku, maskotki z zużytych skarpetek, a także świeczniki ze starych słoików. Ponadto wyjaśniane były wątpliwości dotyczące właściwego postępowania z odpadami, zasady segregacji oraz sposoby ich zagospodarowania. Na stoisku można było pokolorować kolorowankę, rozwiązać krzyżówkę oraz quiz o odpadach, a także zagrać w powstałą w ramach kampanii wielkoformatową grę planszową „Z MG-6 segregacja na pięć”. Uczestnicy ekologicznego stoiska byli obdarowywani powstałymi w ramach projektu materiałami edukacyjnymi – komiksem oraz książeczką z zadaniami. Łącznie stoiska odwiedziło 1011 osób.

Klucze do przyszłości

Jednym z elementów kampanii był także komiks edukacyjny pn. „Klucze do przyszłości”. Publikacja opowiada historię Wartana, pradawnego obrońcy środowiska, który na terenie każdej gminy, należącej do Związku Celowego Gmin MG-6 musiał zmierzyć się z bestią, czyli problemem niewłaściwego postępowania z odpadami. Scenariusz oparty na przygodowej historii z udziałem takich postaci, jak Wartan, Laura i Kuba, pozwala na kompleksowe podejście do edukacji ekologicznej. Każda strona komiksu prezentuje różne aspekty ekologii oraz priorytetowe kwestie związane z ochroną środowiska, a także zachęca do podejmowania konkretnych działań na rzecz ekologii. Kwestia segregacji oraz konsekwencji nieodpowiedniego postępowania wobec środowiska jest tu mocno podkreślona. Wartan w sposób przekonujący i z pasją argumentuje na rzecz segregacji śmieci. Przytoczone przez niego fakty i argumenty dotyczące zagrożeń związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami stają się jasne i zrozumiałe dla czytelnika. Przekonujące jest również ukazanie potworów stworzonych z odpadów, które stanowią oddziaływającą na wyobraźnię wizualizację konsekwencji naszych działań. Komiks został wydrukowany w nakładzie 5000 egzemplarzy, z czego 4000 dotarło do 38 szkół podstawowych z terenu działalności Związku Celowego Gmin MG-6, a pozostałe zostały rozdysponowane wśród uczestników stoisk ekologicznych.

Edukacja przedszkolaków

W ramach kampanii „Śmieci zeruj: ograniczaj, segreguj!” dla młodszych dzieci została przygotowana książeczka, zawierająca zadania, ugruntowujące wiedzą dotyczącą właściwego postępowania z odpadami. Wśród nich są: kolorowanka, szukanie różnic między obrazkami, łączenie obrazków przedstawiających różne odpady z właściwym pojemnikiem itp. Publikacja w ilości ponad 4005 egzemplarzy trafiła do 52 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa oraz Santok. Pozostałe książeczki zostały rozdysponowane wśród uczestników stoisk ekologicznych.

„Z MG-6 segregacja na pięć!”

Na stoiskach ekologicznych, będących elementem kampanii „Śmieci zeruj: ograniczaj, segreguj!” wykorzystywana była także autorska gra wielkoformatowa pn. „Z MG-6 segregacja na pięć”. Pola gry mają postać ścieżki wiodącej wokół konturów mapki z napisem Związek Celowy Gmin MG-6. Oprócz elementów krajobrazowych, takich jak jezioro, rzeka, lasy czy budynki, na planszy znajdują się tablice-drogowskazy zawierające spis zasad segregacji odpadów z uwzględnieniem 5 frakcji, a także PSZOK-u. Gracze poruszając się po polach gry, natrafiali na odpady, a ich zadaniem było wskazanie, gdzie powinny one trafić. Łącznie w grze wzięło udział 307 osób.

Miniporadnik dla zarządców nieruchomości

Na terenie Związku wciąż występuje problem z segregacją odpadów komunalnych w zabudowie  wielorodzinnej. Mieszkańcy nie tylko popełniają błędy wrzucając niewłaściwe odpady do poszczególnych pojemników, ale także często, mimo obowiązku segregacji odpadów, nie robią tego. Problemem jest też niewłaściwe postępowanie z odpadami wielkogabarytowymi, elektroodpadami czy też  zużytymi oponami.  Dlatego jednym z działań tegorocznej kampanii było opracowanie miniporadnika dla zarządców nieruchomości   wielorodzinnych  dotyczącego  wskazówek, jak zmobilizować mieszkańców do segregacji oraz jak ich edukować. Publikacja została przygotowana w wersji elektronicznej. Elementem poradnika była też seria 10 plakatów, dotyczących  właściwego postępowania z odpadami, które mogą być modyfikowane przez zarządców, drukowane oraz zamieszczane przez nich na ich stronach internetowych, mediach społecznościowych bądź wydrukowane i powieszone na klatkach schodowych. 

Poradnik został wysłany drogą elektroniczną do zarządców, zamieszczony na stronie internetowej Związku oraz portalu edukacyjnym ekoedu.com.pl, dzięki czemu informacja o publikacji dotarła dodatkowo do ponad 5000 odbiorców! 

W tegorocznej kampanii „Śmieci zeruj: ograniczaj, segreguj!” wzięło udział ponad 16 300 osób, zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, jak i osób dorosłych. Z pewnością zdobyły one nową wiedzę dotyczącą zagospodarowania odpadów, jak i przypomniały sobie wszystko to, co do tej pory wiedziały na temat recyklingu i segregacji odpadów. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który udzielił dotacji w kwocie 40 928 zł na realizację zaplanowanych w ramach tegorocznej kampanii działań.

Całkowity koszt realizacji kampanii pn. „Śmieci zeruj: ograniczaj, segreguj!” wyniósł 82 410 zł.

Strefa klienta

BOK