ZCG MG-6

Zmiana operatorów odbierających odpady komunalne

czwartek, 25 sierpnia 2022

UWAGA SEKTOR I GMINY

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. świadczenie usługi odbioru  odpadów komunalnych w Sektorze I, w skład którego wchodzą gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok,  rozpocznie konsorcjum firm Eko-Myśl Sp. z o.o. oraz Trans-Kom Sp. z o.o.

Odpady wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańcy będą nadal gromadzić w dotychczasowych pojemnikach, które zostaną odpowiednio oklejone przez nowego operatora.

W Gminie Bogdaniec, podwykonawcą świadczącym usługę odbioru  odpadów komunalnych będzie firma ZUO International sp. z o. o. z siedzibą w Kunowicach. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i pakiety startowe worków będą dostarczane od 22 sierpnia 2022 r., natomiast oklejanie pojemników nastąpi przy pierwszym wywozie odpadów danej frakcji.

W gminach: Deszczno i Santok, podwykonawcą świadczącym usługę odbioru  odpadów komunalnych będzie firma Albar Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i pakiety startowe worków będą dostarczane od 22 sierpnia 2022 r., natomiast oklejanie pojemników nastąpi przy pierwszym wywozie odpadów danej frakcji.

Gminy: Kłodawa i Lubiszyn, operatorem świadczącym usługę odbioru  odpadów komunalnych będzie firma Eko-Myśl Sp. z o.o. z siedzibą w Dalsze. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, pakiety startowe worków oraz oklejanie pojemników będą sukcesywnie realizowane od 23 sierpnia 2022 r., dlatego jest prośba do mieszkańców o nie chowanie pojemników, jeżeli jakiś pojemnik nie zostanie oklejony, wówczas nastąpi ta czynność przy pierwszym wywozie odpadów danej frakcji.

 

UWAGA SEKTOR II i III GORZÓW WIELKOPOLSKI

Informujemy, iż od dnia 1 września 2022 r. Sektor II, stanowiący północną część Gorzowa Wlkp. (osiedla: Piaski, Manhattan, Górczyn, Dolinki) oraz Sektor III, stanowiący południową część Gorzowa Wlkp. (osiedla: Staszica, Europejskie, Śródmieście, Zawarcie, Zakanale, Słoneczne, Wieprzyce) będą obsługiwane w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez Inneko Sp. z o.o.

W związku z powyższym, od 16 sierpnia 2022 r., rozpoczęło się podstawianie nowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na sektorze II.

Niebawem do mieszkańców będą dostarczane komplety worków do segregacji oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

 

Prosimy, aby do 31 sierpnia odpady, na II sektorze, gromadzić w pojemnikach i workach dostarczonych przez dotychczasowego operatora, celem zachowania ciągłości odbiorów. Po tym czasie firma PHU Komunalnik rozpocznie proces zbierania pojemników.

 

Mając na uwadze możliwość wystąpienia problemów, w trakcie wejścia nowego operatora na Sektor, o wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej, profilu  na facebooku, bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Kiedy śmieci”.

Strefa klienta

BOK