ZCG MG-6

Ograniczam, wykorzystuję ponownie, dzielę się

czwartek, 4 sierpnia 2022

Związek Celowy Gmin MG-6 aktualnie realizuje projekt pod nazwą „Ograniczam, wykorzystuję ponownie, dzielę się. Dobre praktyki w gospodarce odpadami komunalnymi gmin partnerskich”.

Dzięki współpracy z gminami: Bogdaniec oraz Petershagen Eggersdorf w dniu 20 sierpnia 2022 r. w Bogdańcu odbędzie się Ekofestyn,  który będzie okazją do wymiany polsko-niemieckich doświadczeń w zakresie organizowania systemów odpadowych.

W trakcie tego wydarzenia odbędą się warsztaty upcyklingowe, których uczestnicy będą  tworzyć  z odpadów: torby na zakupy, świeczniki, ekobiżuterię, czy zakładki do książek. Ponadto będzie praktyczna nauka segregacji odpadów komunalnych oraz ograniczania ich wytwarzania, a także prezentacja wyrobów lokalnych producentów ekożywności i rękodzielników.

Pomocą w tych działaniach będą dla Związku doświadczenia partnera z Niemiec, gdzie działania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów, funkcjonują o wiele dłużej niż w Polsce.

W ramach projektu partnerzy wspólnie opracują ulotkę o dobrych praktykach ograniczania wytwarzania odpadów, które warto wdrożyć w naszych domach.

Celem  naszych działań jest nie tylko wymiana doświadczeń partnerów projektów dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi, ale przede wszystkim  podniesienie świadomości  ekologicznej mieszkańców Związku w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami poprzez ograniczenie ich wytwarzania. Liczymy na to, że rezultatem naszych działań będzie zmiana codziennych nawyków, tj. wielokrotne wykorzystanie odpadów, czy dzielenie się niepotrzebnymi przedmiotami.

Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020 Euroregionu Pro Europa Viadrina.

 

Partnerzy: 

                        Gmina Bogdaniec                                                            Gmina Petershagen Eggersdorf

                                                                                     

Strefa klienta

BOK