ZCG MG-6

Harmonogram odbioru choinek

piątek, 31 grudnia 2021

Choinka powinna zostać przygotowana do odbioru w następujący sposób:     

  • musi być pozbawiona doniczki, wszelkich lampek i ozdób, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła,
  • drzewko należy pociąć i wrzucić do pojemnika na bioodpady lub odstawić w jedno miejsce np. przy altanie śmietnikowej, bądź pojemnikach na odpady komunalne w dniu poprzedzającym odbiór lub w dniu odbioru do godziny 6:00.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej do Związku Celowego Gmin MG-6, choinkę można  przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach jego pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:00 w soboty od 8:00 do 16:00

Przypominamy, że dodatkowy odbiór choinek, jak i nieodpłatne przekazanie do PSZOK-u dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, którzy nie korzystają z ulgi za posiadanie kompostownika!

Strefa klienta

BOK