ZCG MG-6

Zmiany w harmonogramach dla gminy Bogdaniec

wtorek, 16 lutego 2021

Od 1 marca 2021 r. zmianie ulegną harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla gminy Bogdaniec.

Dotyczą one odbiorów odpadów wielkogabarytowych i szkła (zmiana z 06.09.2021 r. na 01.09.2021 r.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi harmonogramami.

Strefa klienta

BOK