ZCG MG-6

Ograniczenie osobistej obsługi interesantów

wtorek, 13 października 2020

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa Związek Celowy Gmin MG-6 ogranicza osobiste kontakty w Biurze Związku w terminie od 13 października 2020 r. 

Przypominamy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać z naszej strony internetowej dla nieruchomości zamieszkałych pod linkiem https://www.zcg.net.pl/deklaracja/zamieszkale-2020 dla nieruchomości niezamieszkałych https://www.zcg.net.pl/deklaracja/niezamieszkale-2018  lub: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/do-pobrania/401;druki-i-dokumenty-do-pobrania    

Należy pamiętać, że wypełniony druk należy podpisać i wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć do specjalnego pojemnika na korespondencję ustawionego przed wejściem do biura Związku. Jeżeli posiadasz elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany możesz złożyć deklarację elektronicznie poprzez epuap według instrukcji zamieszczonej pod linkiem: https://www.zcg.net.pl/aktualnosci/325;jak-krok-po-kroku-wyslac-deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-przez-epuap

Obsługa klienta odbywa się za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej mg6@zcg.net.pl oraz bok@zcg.net.pl

Akta prowadzonych postępowań administracyjnych oraz podatkowych udostępniane będą w pierwszej kolejności w drodze elektronicznej, natomiast w przypadku braku warunków technicznych umożliwiających przesłanie cyfrowych kopii dokumentów, po uprzednim umówieniu się na spotkanie z pracownikiem odpowiedniego działu.

Sprawy związane z:

  • reklamacjami, zgłoszeniem gabarytów do odbioru – 95 7287 102
  • deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana, ulga itp.) – 95 7287 105
  • windykacją 95 7287 107
  • gospodarką wodno-ściekową 95 7287 109

Ponadto przypominamy, że wszelkie reklamacje zgłaszać można przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.zcg.net.pl 

 

 

 

Strefa klienta

BOK