ZCG MG-6

Wznowiona obsługa osobista interesantów

czwartek, 30 kwietnia 2020

Z uwagi na  łagodzenie  obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, które zaczną obowiązywać od 04 maja 2020 r., Biuro Związku Celowego Gmin MG- 6 wznawia obsługę osobistą interesantów.

Zapraszamy do naszego Biura codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-13:00.

Niezbędne będzie zachowanie  środków ostrożności  zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia  (obowiązek zakrywania ust i nosa, obecność w Biurze tylko jednego interesanta, zachowanie 2 m odległości między osobami oczekującymi na obsługę, obowiązek dezynfekcji rąk itd.)

W pozostałych godzinach urzędowania  Biura, będą się Państwo mogli kontaktować z pracownikami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. Do dyspozycji pozostaje skrzynka podawcza zlokalizowana przed wejściem do Biura Związku.

Przypominamy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać z naszej strony internetowej pod linkiem https://www.zcg.net.pl/cms/file/3176.

Deklaracje należy wypełnić, podpisać i dostarczyć pocztą tradycyjną, elektroniczną lub do specjalnego pojemnika na korespondencję. Jeżeli posiadasz elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany, złóż deklarację za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia.

Strefa klienta

BOK