ZCG MG-6

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie epidemii

wtorek, 7 kwietnia 2020

NOWE WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne.

Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE

  • zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe, które mieszkańcy stosują, celem zminimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem, powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane).

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ

  • odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady niesegregowane (zmieszane)).
  • zużyte maseczki oraz rękawiczki jednorazowe, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane).
ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (chore lub podejrzane o chorobę zakaźną) ---> należy postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego 

Związek Celowy Gmin MG-6 nie posiada informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej.

Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

Strefa klienta

BOK