ZCG MG-6

„Jestem, myślę, segreguję - kampania edukacyjna Związku Celowego Gmin MG-6”

środa, 9 października 2019

 

30 września br. zakończyliśmy bardzo intensywną, trwającą ponad pięć miesięcy kampanię edukacyjną. Jej realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który na ten cel przeznaczył 50% wartości zadania czyli kwotę 63 100 zł.

Dzięki naszym działaniom dotarliśmy z wiedzą  do ponad 25 000 osób, u których liczymy na wzrost świadomości ekologicznej przejawiającej się m.in. w prawidłowej segregacji odpadów komunalnych Do efektów mierzalnych przeprowadzonej kampanii nie wliczamy tysięcy odbiorców, do których trafiły informacje dotyczące odpadów wielkogabarytowych oraz innych zagadnień z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (emisja filmów edukacyjnych w lokalnej telewizji, udostepnienie ich na stronie Związku i profilu kampanii).

W ramach zadania zrealizowaliśmy:

  1. Konferencję prasową poświęconą kampanii edukacyjnej,
  2. Seminaria informacyjno-edukacyjne dla 663 odbiorców,
  3. Międzygminny bieg połączony z konkursem ekologicznym, w którym udział wzięło ponad 200 osób (uczestnicy, kibice) i rozdysponowano 41 nagród rzeczowych, 
  4. Ekologiczny TALENT SHOW, w którym uczestniczyło  ponad 300 osób (uczestnicy, kibice), w ręce których trafiło 15 nagród,
  5. Olimpiadę ekologiczną, w której udział wzięło 400 osób (uczestnicy, kibice) i rozdano 49 nagród,
  6. Filmiki edukacyjne – 2 szt., emitowane łącznie 480 razy w lokalnej telewizji, a także udostępniane na stronie internetowej Związku oraz profilu na portalu społecznościowym,
  7. Eko-wizyty w przedszkolach – 43 szt., w których udział wzięło 2 579 dzieci.

Ponadto uczestniczyliśmy w ośmiu imprezach plenerowych, które odbyły się na obszarze gmin- uczestników Związku: Wymień odpady na kulturalne wypady, Święto Ulicy Teatralnej, IV Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody w Racławiu, Dni Gorzowa, Dożynki w Zdroisku, Święto Pieczonego Kurczaka w Deszcznie, Miodobranie w Lubiszynie, Dożynki w Wawrowie. Podczas tych wydarzeń nasze stoisko odwiedziło ponad 1400 osób, w ręce których oprócz materiałów edukacyjnych trafiło 1300 długopisów z nazwą kampanii oraz 127 nagród rzeczowych. Aby utrwalić wiedzę oraz krzewić prawidłowe nawyki w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, zaprojektowaliśmy, wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy materiały edukacyjne tj.: Odpadowe niezbędniki – nakład 20 000 egzemplarzy, Eko-poradniki Jestem, myślę, segreguję i ... gotuję – 15 000 szt., pocztówki - 20 000 szt., ołówki - 15 000 szt., tablice matematyczne – 15 000 szt., układy okresowe pierwiastków - 15 000 szt.  Poza tym, do placówek przedszkolnych trafiło 40 plansz edukacyjnych do nauki segregacji odpadów komunalnych, a do uczestników pogadanek 2579 książeczek edukacyjnych. W ramach zadania, na portalu społecznościowym utworzono profil pod nazwą Jestem, myślę, segreguję dedykowany kampanii, na którym na bieżąco można było obserwować nasze działania edukacyjne.

Podsumowując, celem zadania pod nazwą „Jestem, myślę, segreguję – kampania edukacyjna Związku Celowego Gmin MG-6” było dotarcie z wiedzą z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych do jak największej liczby odbiorców, czego efektem będzie wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Związku Celowego Gmin MG-6. O ile, na bazie przeprowadzonych spotkań, jesteśmy spokojni o dobre nawyki dzieci i młodzieży w tym zakresie, o tyle na przyszły rok chcemy wyznaczyć sobie trudniejsze wyzwanie, a mianowicie edukację dorosłych.

Strefa klienta

BOK