ZCG MG-6

Zimny popiół do czarnego pojemnika

piątek, 16 listopada 2018

 

Sezon grzewczy rozpoczęty. Palimy w piecach i kominkach wytwarzając przy okazji kolejną frakcję odpadów czyli popiół. Jak z nim postępować? Na pewno ostrożnie i z rozwagą.

Mieszkańcy samodzielnie ogrzewający swoje domy często zadają pytania jak pozbywać się popiołów. Niektórzy gromadzą odpad w celu posypywania ścieżek i podjazdów w śnieżne dni, działkowcy popiołem drzewnym podsypują iglaki. Jest jednak znaczna grupa osób, dla której popiół to bezwartościowy odpad, którego należy się pozbyć.

Przypominamy więc, że zimny (podkreślamy: zimny!) popiół wyrzucamy do czarnego pojemnika na odpady zmieszane, u segregujących jest to pojemnik na pozostałości po segregacji.

Dlaczego popiół musi być zimny? Ponieważ wrzucenie niedogaszonego popiołu do pojemnika grozi jego spaleniem, może doprowadzić do zapalenia się odpadów w śmieciarce lub na składowisku odpadów.

Nie zalecamy gaszenia popiołu wodą. Po pierwsze zwiększa to wagę odpadów, po drugie, przy ujemnych temperaturach spowoduje przymarznięcie odpadu do pojemnika. Skutek – niemożliwość odbioru wszystkich odpadów oraz ryzyko uszkodzenia pojemnika.

W zależności od jakości stosowanego opału średnie gospodarstwo domowe potrafi w sezonie grzewczym wytworzyć od 8 do 30 kilogramów popiołu.

Mając więc na uwadze zarówno ilość odpadów, ponoszone przez nas wspólnie koszty systemu gospodarki odpadami, jak również kwestie bezpieczeństwa osób odbierających odpady, prosimy o dostosowanie się do wymagań regulaminu utrzymania czystości oraz zachowania należytej staranności w trakcie umieszczania popiołów w pojemnikach.

 

Strefa klienta

BOK