ZCG MG-6

Organ związku

W Zarządzie Związku Celowego Gmin MG-6 zasiadają:

 • Przewodniczący Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 – Katarzyna Szczepańska,
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 – Kierownik Działu Komunalnego Biura ZCG MG-6 Anna Pająk,
 • Członek Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 – Główny Księgowy Związku Celowego Gmin MG-6 Janina Kucharska

Zgromadzenie Związku

W skład Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 wchodzą: wójtowie gmin, prezydent miasta, przedstawiciele Rady Gminy/Miasta. Łączna liczba osób uczestniczących w Zgromadzeniu: 20 osób.

 • Przewodniczący Zgromadzenia – Sekretarz Gminy Deszczno - Tadeusz Koper,
 • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia –  Radny Rady Gminy Kłodawa Gerard Bieryło,
 • Członek Zgromadzenia – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska,
 • Członek Zgromadzenia – Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Jacek Sterżeń,
 • Członek Zgromadzenia – Zastępca Wójta Gminy Deszczno Aleksander Szperka,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak,
 • Członek Zgromadzenia – Radna Rady Gminy Bogdaniec Teresa Stanisława Astel,
 • Członek Zgromadzenia  – Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki,
 • Członek Zgromadzenia – Przewodniczący Rady Gminy Lubiszyn Wojciech Zwieruho,
 • Członek Zgromadzenia – Wójt Gminy Santok Paweł Pisarek,
 • Członek Zgromadzenia – Radny Rady Gminy Santok Zbigniew Łukasiewicz.,
 • Członek Zgromadzenia – Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.ds. Rozwoju Jacek Szymankiewicz
 • Członek Zgromadzenia – Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.ds. Gospodarki Iwona Olek
 • Członek Zgromadzenia – Komendant Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Andrzej Jasiński
 • Członek Zgromadzenia – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Natalia Chyża
 • Członek Zgromadzenia – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Paweł Nowacki
 • Członek Zgromadzenia – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Agnieszka Kuźba
 • Członek Zgromadzenia – Kierownik Działu Komunalnego Biura Związku Celowego Gmin MG-6 Anna Pająk
 • Członek Zgromadzenia – Główny Księgowy Związku Celowego Gmin MG-6 Janina Kucharska.

Strefa klienta

BOK