ZCG MG-6

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 oprócz odbiorów odpadów komunalnych z miejsca ich wytworzenia, a później ich zagospodarowania obejmuje również:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gorzowa Wlkp. oraz pozostałych gmin tworzących ZCG MG-6 znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie przekazać wszystkie selektywnie gromadzone odpady komunalne, z wyłączeniem  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Odpady selektywnie gromadzone jakie przyjmuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  • papier, w tym tekturę, ,
  • szkło kolorowe i bezbarwne
  • tworzywa sztuczne, metale oraz odpady z opakowań wielomateriałowych, 
  • bioodpady,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych u źródła – meble, inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, będą odbierane po zgłoszeniu do  Biura Związku lub operatora odbierającego odpady najpóźniej na 2 dni przed terminem odbioru, wskazanym w harmonogramie.

 

 

Strefa klienta

BOK