ZCG MG-6

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe:

Opłata dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących, wskazanych w deklaracji.

Od 1 lipca 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 64,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkującą nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych w wysokości 5,00 zł.


Nieruchomości  "mieszane":

Od 1 stycznia 2022 r. dla nieruchomości niezamieszkałych, które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalona została stawka opłaty za jeden pojemnik, o określonej pojemności, dla każdej frakcji odpadów komunalnych w wysokości:

 

60 l 10,00 zł
80 l 13,00 zł
120 l 20,00 zł
240 l 40,00 zł
660 l 110,00 zł
1100 l 183,00 zł
2200 l 366,00 zł
2,5 m3

417,00 zł

za każde 100 l pojemności kontenera
o pojemności powyżej 2,5 m3
17,00 zł

 

Podwyższona stawka opłaty za jeden  pojemnik, o określonej pojemności, dla każdej frakcji odpadów komunalnych, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

od 1 stycznia 2022 r. wynosi:

 

60 l 20,00 zł
80 l 26,00 zł
120 l 40,00 zł
240 l 80,00 zł
660 l 220,00 zł
1100 l 366,00 zł
2200 l 732,00 zł
2,5 m3 834,00 zł
za każde 100 l pojemności kontenera
o pojemności powyżej 2,5 m3
34,00 zł

 

Strefa klienta

BOK