ZCG MG-6

Odpady budowlane, poremontowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót indywidualnie, we własnym zakresie w gospodarstwie domowym ( m.in. gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, w tym umywalki, muszle ustępowe, wanny itp., usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka budowalna obejmująca m.in.: ościeżnice drzwiowe i okienne – bez szkła, drzwi i ramy okienne), z wyłączeniem odpadów zawierających azbest, należy dostarczać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180 lub gromadzić w pojemniku dostarczonym przez podmiot uprawniony do świadczenia usług w tym zakresie, w ramach odrębnej opłaty dla wykonawcy tej usługi.

Strefa klienta

BOK