ZCG MG-6

Odpady budowlane, poremontowe

 

Odpady pochodzące z prowadzonych przez siebie prac budowlanych i rozbiórkowych należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180. W przypadku zlecania prac budowlanych lub rozbiórkowych firmom zewnętrznym zagospodarowanie powstałych odpadów nadal pozostaje obowiązkiem wykonawcy tych prac.

Strefa klienta

BOK