ZCG MG-6

Segregacja na piątkę

Segregacja na piątkę

czyli

system gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze działania Związku Celowego Gmin MG-6

Pojemniki/worki koloru niebieskiego przeznaczone są do gromadzenia papieru, w tym tektury.

Pojemniki/worki koloru zielonego przeznaczone są do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego.

Pojemniki/worki koloru żółtego przeznaczone są do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów z opakowań wielomateriałowych. 

Pojemniki/worki koloru brązowego przeznaczone są do gromadzenia bioodpadów.

Pojemniki koloru czarnego przeznaczone są do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych), powstających po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce. 

ULOTKA - Zasady segregacji odpadów na terenie Zwiazku Celowego Gmin MG-6.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i przyjmuje nieodpłatnie wszystkie odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Więcej informacji na temat systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kliknij tutaj.

W nowym systemie korekcie ulegną harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Szczegółowy harmonogram zostanie dodany po rozstrzygnięciu przetargów, natomiast częstotliwość odbioru odpadów będzie wyglądała następująco kliknij tutaj.

Więcej niezbędnych informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zyskacie Państwo podczas bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego Biura pod nr telefonu 95 728 71 02 oraz 95 728 71 05 oraz w siedzibie Biura, które mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 6, lokal nr 106.

 

Przydatne linki:

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwały systemowe Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6

Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

https://zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/jestem-mysle-segreguje--kampania-edukacyjna-zwiazku-celowego-gmin-mg6/spot--jestem-mysle-segreguje

https://zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/jestem-mysle-segreguje--kampania-edukacyjna-zwiazku-celowego-gmin-mg6/spot-dobre-rady-na-duze-odpady

Strefa klienta

BOK