ZCG MG-6

Uchwały Gmin – Regulaminy

 

Związek Celowy Gmin MG-6 tworzą gminy: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok, które, na podstawie art. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalają akty prawa miejscowego, w śród których są regulaminy związane m.in. z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na ich terenie.

Ponieważ utrzymanie porządku i czystości jest zadaniem własnym każdej gminy, najbardziej skutecznym narzędziem do zrealizowania tego celu jest uchwalony przez radę gminy Regulamin utrzymania czystości i porządku. Dlatego też Gminy te zrzeszyły się w Związek Celowy Gmin MG-6, który w ich imieniu realizuje to i wiele innych zadań jakie zostały wskazane w Regulaminach.

   

 

Strefa klienta

BOK