ZCG MG-6

Regulamin PSZOKu

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gmin będących członkami Związku Celowego Gmin MG-6 mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady.

Informacje o tym jak działa PSZOK oraz jakie odpady możemy oddać do PSZOKu znajdują się w Regulaminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działających na terenie Związku Celowego Gmin MG-6

 

Strefa klienta

BOK