ZCG MG-6

Odpady, które można bezpłatnie dostarczyć do PSZOKu

Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, mieszczący się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 49 przyjmuje:

  •     WYŁĄCZNIE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory

 

Strefa klienta

BOK