ZCG MG-6

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK)

Czyli miejsce, do którego właściciel nieruchomości może, bez dodatkowej opłaty, dostarczyć posegregowane odpady komunalne.

Związek Celowy Gmin MG-6 sukcesywnie będzie otwierał dla mieszkańców nowo wybudowane PSZOKi.

Od 1 lutego 2024 roku zaczną funkcjonować PSZOKi w Gorzowie Wlkp. (ul. Małyszyńska i  Fieldorfa Nila) oraz w Deszcznie,  natomiast  PSZOKi
w Gminie Bogdaniec (miejscowość Łupowo) oraz w Gminie Kłodawa (miejscowość Różanki) ruszą w sobotę 3 lutego br.

Na pełne funkcjonowanie PSZOKów w gminie Santok (miejscowość Gralewo) i gminie Lubiszyn przyjdzie nam chwilę poczekać, ze względu na problemy kadrowe i techniczne, z którymi staramy się jak najszybciej uporać. Dlatego mieszkańców tych gmin prosimy o cierpliwość wskazując, że mają możliwość dostarczenia swoich odpadów do najbliżej położonych PSZOKów (np. Gorzów i Różanki). Jednocześnie przypominamy
o cyklicznych zbiórkach mobilnych gabarytów, które nadal będą funkcjonowały.

 

Do PSZOKu, właściciel nieruchomości zamieszkałej, zlokalizowanej na ternie działania Związku Celowego Gmin MG-6, może, bez dodatkowej opłaty, dostarczyć posegregowane odpady komunalne,  w godzinach urzędowania Punktu. Należy jedynie udowodnić odprowadzanie opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Związku, a odpady nie mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej, ani mieć takich znamion.

Informujemy, że od lutego 2024 roku nie będą przyjmowane odpady dotychczas zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim (Chróścik). 

Nadal będzie czynny Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, mieszczący się przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wielkopolskim (teren INNEKO Sp. z o. o.).

Strefa klienta

BOK