ZCG MG-6

Sektor II - północna część Gorzowa Wielkopolskiego

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: instalacja INNEKO Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik
  • bioodpadów stanowiących odpady komunalne: instalacja INNEKO Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: instalacja INNEKO Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik

Strefa klienta

BOK