ZCG MG-6

Sektor I - gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: instalacja INNEKO Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik
  • bioodpadów stanowiących odpady komunalne: instalacja INNEKO Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: instalacja INNEKO Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik

Strefa klienta

BOK