ZCG MG-6

Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz

Związek Celowy Gmin MG-6 rozpoczął kolejną kampanię edukacyjną poświęconą gospodarce odpadami. Od stycznia w szkołach podstawowych przeprowadzane są  prelekcje dotyczące segregacji odpadów, postępowania z odpadami problemowymi, recyklingu oraz minimalizacji ilości wytworzonych odpadów.

Podczas zajęć zostaną omówione m.in. najczęstsze błędy popełniane podczas segregacji odpadów, efekty recyklingu, a także hierarchia postępowania z odpadami. Uatrakcyjnieniem prelekcji staną się spoty filmowe towarzyszące prezentacji multimedialnej.

Łącznie w ramach projektu realizowanego pn. „Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz”, na terenie szkół w gminach Gorzów Wielkopolski, Santok, Deszczno, Bogdaniec, Lubiszyn oraz Kłodawa odbędzie się 200 prelekcji. Wezmą w nich udział uczniowie szkół, które jako pierwsze zadeklarują swój udział w zajęciach. Dla jednej placówki przewidziano do dziesięciu prelekcji. Natomiast jeśli liczba chętnych okaże się większa, to na wniosek dyrektora szkoły będzie można przeprowadzić dodatkowe zajęcia. Prelekcje będą realizowane  z podziałem na trzy kategorie wiekowe (klasy: I-III, IV-V, VI-VIII).

Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzyma ulotkę dotyczącą właściwego postępowania z odpadami, a 10 pierwszych szkół, które zgłoszą swój udział w prelekcjach, otrzyma dla swoich uczniów aluminiowe bidony do wody, które mają zachęcić do minimalizowania ilości odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek PET.

W celu zgłoszenia udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: m.maslowska@abrys.pl dostępnego na stronie Związku formularza zgłoszeniowego. Przyjmowane są już zgłoszenia na zajęcia, które odbędą się w styczniu i lutym 2024 r., dlatego warto już dziś uwzględnić właśnie te terminy. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 stycznia 2024 r.

Ważnym elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz”, dofinansowawanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, będzie przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół, biorących udział w prelekcjach. Konkurs  polega na wykonaniu dowolną techniką leporello lub lapbooka, dotyczącego zagospodarowania odpadów i recyklingu. 

Zapraszamy do udziału w nowej kampanii Związku, ponieważ w myśl jego hasła: im więcej rozumiesz, tym lepiej segregujesz.

Strefa klienta

BOK