ZCG MG-6

Ograniczam, wykorzystuję ponownie, dzielę się.

20 sierpnia 2022 r. Związek Celowy Gmin MG-6 zrealizował projekt pod nazwą „Ograniczam, wykorzystuję ponownie, dzielę się. Dobre praktyki w gospodarce odpadami komunalnymi gmin partnerskich”.

Dzięki współpracy z gminami: Bogdaniec oraz Petershagen Eggersdorf ww Bogdańcu odbył się Ekofestyn,  który był okazją do wymiany polsko-niemieckich doświadczeń w zakresie organizowania systemów odpadowych.

W trakcie wydarzenia odbyły się warsztaty upcyklingowe, których uczestnicy tworzyli  z odpadów:  torby na zakupy, świeczniki, ekobiżuterię, czy zakładki do książek. Ponadto była praktyczna nauka segregacji odpadów oraz ograniczania ich wytwarzania,  a także prezentacja wyrobów lokalnych producentów ekożywności rękodzielników.

Pomocą w tych działaniach były dla Związku doświadczenia partnera z Niemiec, gdzie działania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów, funkcjonują o wiele dłużej niż w Polsce.

W ramach projektu partnerzy wspólnie opracowali ulotkę o dobrych praktykach, które warto wdrożyć w naszych domach.

Celem  naszych działań była nie tylko wymiana doświadczeń partnerów projektów zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ale przede wszystkim  podniesienie świadomości  ekologicznej mieszkańców Związku w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami poprzez ograniczenie ich wytwarzania. Liczymy na to, że rezultatem naszych działań będzie zmiana codziennych nawyków, tj. wielokrotne wykorzystanie odpadów, czy dzielenie się niepotrzebnymi przedmiotami.

Projekt był współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020 Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Strefa klienta

BOK