ZCG MG-6

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
RYCZAŁT ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.A. Obowiązek złożenia deklaracjidata zaistnienia zmian


B. Rodzaj składającego deklaracje
C. DANE składającego deklarację


C.1. Adres zamieszkaniaSiedziba


C.2. Adres korespondencyjny -


D. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne -Rodzaj zabudowy

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJIF. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.4 RYCZAŁT ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Zaznacz poniżej załączniki, które chcesz dołaczyć do deklaracjiPo wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i wyślij do Biura Związku!
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK