ZCG MG-6

Tabela opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe - opłata dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących, wskazanych w deklaracji.

Od 1 kwietnia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 48,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkującą nieruchomość.

Nieruchomości niezamieszkałe - opłata dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby poszczególnych pojemników udostępnionych dla danej nieruchomości oraz miesięcznej stawki opłaty ustalonej dla poszczególnych pojemników :

- przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 

Od 1 stycznia 2018 r. stawka za jeden pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów będących pozostałością po selekcji odpadów komunalnych wynosi:

60 litrów

40 zł

80 litrów 55 zł

120 litrów

70 zł

240 litrów

140 zł

660 litrów

300 zł

1100 litrów

500 zł

2200 litrów

1000 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

50 zł

 

stawka za jeden pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów selektywnie gromadzonych:

60 litrów

10 zł

80 litrów 12 zł

120 litrów

16 zł

240 litrów

32 zł

660 litrów

86 zł

1100 litrów

150 zł

2200 litrów

290 zł

za każde 100 litrów pojemności kontenerów

o pojemności poczynając od 2,5 m3

15 zł

 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka od 1 stycznia 2020 r.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 165,00 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 330,00 zł.

Strefa klienta

BOK