ZCG MG-6

Jakie materiały przyjmuje PSZOK

PUNKT ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 49:

 •     WYŁĄCZNIE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180

 •     papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
 •     szkło, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 •     tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych,
 •     metale, opakowania metalowe,
 •     odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe i odpady zielone,
 •     odpady wielkogabarytowe, w tym meble, dywany, drzwi,
 •     przeterminowane leki i chemikalia,
 •     odpady budowlane i rozbiórkowe,
 •     zużyte opony,
 •     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Strefa klienta

BOK