ZCG MG-6

Jakie materiały przyjmuje PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK)

w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180 przyjmuje bezpłatnie odpady segregowane, dostarczane przez mieszkańców Związku Celowego Gmin MG-6:

 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikującego się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady z tekstyliów i odzieży

Lista kodów odpadów: http://inneko.pl/wp-content/uploads/2021/04/PSZOK_odpady_lista.pdf

 

PUNKT ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 49:

 •     WYŁĄCZNIE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory

 

Strefa klienta

BOK