ZCG MG-6

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.A. Obowiązek złożenia deklaracjidata zaistnienia zmian
data zaistnienia zmian


B. Rodzaj składającego deklaracje
C. DANE składającego deklarację


C.1. Adres zamieszkaniaSiedziba


C.2. Adres korespondencyjny -


D. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne -E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJIF. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
zł/osobę/miesiąc
zł/miesiąc


F.2 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (iloczyn liczby pojemników, liczby wywozów w tygodniu oraz stawki opłaty)

Stawkę opłaty należy rozumieć jako stawkę miesięczną za cotygodniowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności.
Liczba wywozów w tygodniu nie może być mniejsza niż 1.

zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc


F.3 NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE
zł/miesiąc


G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Zaznacz poniżej załączniki, które chcesz dołaczyć do deklaracjiPo wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i wyślij do Biura Związku!
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK