ZCG MG-6

ZGŁOŚ SWÓJ ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW!

wtorek, 11 września 2018

 

Szanowny Mieszkańcu!

Jeżeli Twoja nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnie ścieków (tzw. POŚ), pamiętaj o obowiązku ich zgłoszenia do ewidencji Związku Celowego Gmin MG-6.  Druk zgłoszenia można pobrać w biurze, bądź na stronie ZCG MG-6.

Jeśli Twoja nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy, to musi być on szczelny i systematycznie opróżniany, na potwierdzenie czego powinieneś posiadać umowę oraz dowody uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych.

W przypadku  przydomowej oczyszczalni ścieków, częstotliwość  pozbywania się osadów ściekowych została określona w instrukcji eksploatacji. Fakt odbioru tych osadów przez uprawniony podmiot, również powinien być odpowiednio udokumentowany.

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy potwierdzenia odbioru nieczystosci ciekłych. Masz wtedy pewność, że trafią one na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Lista firm posiadających aktualnie zezwolenia na wywóz i transport nieczystości ciekłych dostępna jest na stronie: www.zcg.biuletyn.net

Jeśli obok Twojej posesji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do niej. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jeśli zdecydujesz się na podłączenie swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, powinieneś udać się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp., celem uzyskania ogólnych warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 

Właściciel nieruchomości , który nie będzie mógł udowodnić, że pozbywał się regularnie i zgodnie z prawem nieczystości ciekłych, może zostać ukarany mandatem karnym lub może zostać wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5000 zł.

 

 

Strefa klienta

BOK