ZCG MG-6

Obowiązek zmiany deklaracji w przypadku narodzin lub zgonu członka rodziny

środa, 25 lipca 2018

 

Szanowny Mieszkańcu!

 ZMIEŃ DEKLARACJĘ NA ODBIÓR ODPADÓW!

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy złożyć w biurze Związku Celowego Gmin MG-6 w terminie 14 dni:

  • od daty śmierci osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • od daty narodzin nowego członka rodziny.

W przypadku zamieszkiwania w budynku wielolokalowym należy
tę informację zgłosić do Zarządcy.

Nie złożenie korekty deklaracji spowoduje naliczenie opłaty nawet
w przypadku, gdy nastąpił zgon jednego z mieszkańców.

W każdym przypadku na złożenie deklaracji mamy 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.  Dopiero po złożeniu deklaracji możliwe jest wnoszenie opłaty w zmienionej wysokości.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

  • w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.,  
    ul. Warszawska 6, lok. 106, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • w urzędzie gminy według miejsca położenia nieruchomości lub
  • przesłać pocztą na adres Biura Związku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zcg.net.pl, pod numerem telefonu 95 728 71 02, pisząc na adres bok@zcg.net.pl lub udając się lub pisząc na adres: Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.,  ul. Warszawska 6, lok. 106.

Strefa klienta

BOK