ZCG MG-6

Organizacja szkoleń i warsztatów dla praktyków

W związku z realizacją przez Zamawiającego – Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) projektu pn. „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Zespół Projektowy pragnie gorąco podziękować za złożenie ofert cenowych dotyczących organizacji szkoleń i warsztatów dla praktyków.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż wybrana została najkorzystniejsza oferta, zaproponowana przez firmę:

Zachodnie Centrum Gospodarcze
ul. Towarowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.

Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany.

W miesiącu czerwcu 2014 r. Zachodnie Centrum Gospodarcze z Gorzowa Wlkp. zorganizowało i przeprowadziło cykl szkoleń i warsztatów dla praktyków w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6” poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Na spotkaniach podejmowano zagadnienia z obszaru edukacji, obszar spraw społecznych, obszaru kultury oraz obszaru transportu. W szkoleniach wzięło udział 940 osób, w tym 400 nauczycieli z terenu ZCG MG-6, 240 dyrektorów szkół oraz kadry kierowniczej i pracowników sektora edukacji, 300 pracowników i kadry kierowniczej z każdego obszaru usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, w tym spraw społecznych, kultury oraz transportu.

Głównym celem spotkań było przeniesienie wniosków płynących z konfrontacji wyników badań w ZCG z teorią i praktyką efektywnego zarządzania usługami publicznymi i społecznościami lokalnymi.

Każda forma wsparcia zorganizowana została zgodnie z potrzebami przedstawicieli obszaru usług publicznych ZCG MG-6, obejmując zaproponowane przez Gminy zagadnienia tematyczne.

Spotkania miały charakter warsztatowy, uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne, a po zakończeniu formy wręczono im certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w 90 %, w tym 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% Budżetu Państwa. Wkład własny stanowi 10% po połowie finansowy i niefinansowy. Budżet projektu: kwota ogółem: 606 761,95 zł, kwota dotacji: 546 085,76 zł, kwota wkładu własnego: 60 676,19 zł.

 

Strefa klienta

BOK