ZCG MG-6

Konferencja „Forum Usług Publicznych”

Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany

W dniu 17 grudnia 2013 roku w Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja Forum Usług Publicznych zorganizowana w ramach projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr.
Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat najlepszych praktyk, przykładów, trendów i tendencji, stosowanych i występujących w obszarze usług publicznych i zarządzaniu społecznościami lokalnymi.
W pierwszej części konferencji firma Delta Partner z Cieszyna przedstawiła wyniki przeprowadzonych w pierwszej połowie 2013 r. badań jakościowych i ilościowych w zakresie systemu świadczenia usług publicznych na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6.
W części warsztatowej zaproszeni eksperci w ramach czterech paneli tematycznych zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania społecznościami lokalnymi i efektywnego kształtowania życia. Podczas tej części przedstawiciele poszczególnych gmin MG-6, osoby merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze kultury, edukacji, spraw społecznych oraz transportu publicznego mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz analizy sytuacji i rozwiązań pomiędzy gminami objętymi projektem.
W konferencji uczestniczyło około 55 osób, wśród których gościliśmy ekspertów – badaczy, praktyków samorządowych oraz odbiorców – pracowników i kadrę kierowniczą sfery usług publicznych w Związku Celowym Gmin MG-6.
Kolejnym etapem zaplanowanym do realizacji w ramach projektu będą warsztaty dla praktyków, których głównym założeniem będzie przeniesienie wniosków płynących z konfrontacji wyników badań w ZCG z teorią i praktyką efektywnego zarządzania usługami publicznymi i społecznościami lokalnymi.


Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) oraz w 15% z budżetu państwa.
Budżet projektu: kwota ogółem: 729 350 zł, kwota dotacji: 656 415 zł, kwota wkładu własnego:72 935 zł.

Strefa klienta

BOK